This Side Up - Importeur

This Side Up staat voor een open en transparante netwerkorganisatie die koffieboeren verbindt aan koffiebranders en ondernemers in Europa. 

Bouwen aan duurzame en gelijkwaardige relaties

Met de huidige digitale communicatiemiddelen is het meer dan ooit mogelijk om rechtstreeks in contact te komen met lokale koffieboeren. This Side Up staat voor duurzame en gelijkwaardige relaties met koffieboeren. Hierbij doen zij niet aan liefdadigheid of certificeringen maar bouwen ze aan een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Streven naar duurzame en gelijkwaardige relaties is voor This Side Up één van de oplossingen om meer evenwicht te creëren in een onevenwichtig verdeelde koffieketen waarbij een aantal grote westerse koffiepartijen de markt domineren.

foto
foto

Volledige transparantie 

This Side Up is uniek in haar aanpak als het gaat om transparantie in de waardeketen. Over het algemeen is de koffiesector schimmig en niet transparant over hoeveel zij de koffieboeren nu precies betalen voor de groene koffiebonen die zij importeren. This Side Up is volledig transparant. Zij laten op hun website exact zien wat de prijsopbouw is van een kilo groene koffiebonen, hoeveel de koffieboer hiervan ontvangt maar ook hoeveel This Side Up er zelf aan overhoudt. This Side Up betaalt, mede vanwege de lage overhead en hoge premies, de koffieboeren 40% tot 100% boven de centrale marktprijs, zelfs vergeleken met ‘fair trade’ prijzen.

Delen van kennis en netwerk

This Side Up is een informeel maar effectieve netwerkorganisatie over de gehele wereld. Het  gemeenschappelijke doel is om de koffieboeren een gelijkwaardige stem te geven binnen de gehele koffieketen. Hierbij verbindt This Side Up barista’s, koffiebranders en andere specialisten met lokale koffieboeren om kennis en ervaring uit te wisselen. Dit vanuit de overtuiging dat het verbinden en uitwisselen van kennis de meest duurzame vorm is om koffieboeren een gelijkwaardige stem te bieden.

foto
foto

Werken aan duurzame koffieproductie

De positie van This Side Up, in het midden van de koffieketen, geeft ze goed inzicht in het totale systeem. This Side Up voelt zich verantwoordelijk om zich actief in te zetten voor een duurzame koffieketen. Initiatieven die ze in dit kader ontplooien zijn; gebruik van restproducten, herstellen van biodiversiteit en het bewust maken van de volgende generatie koffieboeren. De koffieboeren ervaren de negatieve effecten van klimaatverandering steeds meer waardoor de urgentie om passende maatregelen te treffen steeds sterker wordt.